O nas

        ,,Jednorożec” to inicjatywa studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Marty Marciniak i Michała Stefaniaka. Powstała ona w odpowiedzi na potrzeby młodych artystów. Chcemy stworzyć im przestrzeń do wymiany myśli z innymi twórcami, ale też z odbiorcami sztuki i jej patronami oraz ułatwić młodej artystycznej pepinierze zaistnienie w polskim środowisku artystycznym. Współpracujemy z malarzami, grafikami, fotografami, rzeźbiarzami, poetami, dramaturgami, prozaikami, felietonistami, muzykologami, z osobami reprezentującymi sztukę etniczną z różnych części świata, a także z elitą środowiska akademickiego — profesorami i doktorami literaturoznawstwa, teatrologii, czy filozofii.
       Czasopismo można znaleźć w wersji drukowanej na wybranych warszawskich uczelniach oraz w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, jest też dostępne online.